Gaan de Bijbel en onze Verbeelding hand in hand?

Vooraleer je aan dit artikel begint ,wil ik nogmaals benadrukken dat het losstaat van elke godsdienstige overtuiging ook. Bekijk het als uitgangspunt misschien om ook de Bijbel eens vanuit een andere hoek te begrijpen…

Lees dit alles met een open geest.

Neville schreef zijn boek ‘De Wet en de Belofte’. ‘De Wet ‘handelt over de techniek van de verbeelding. ‘De Belofte’ legt het metafysische aspect bloot.

Je kan gerust bij ‘de Wet’ blijven en de principes toepassen zonder dat je je druk moet maken over deel 2: ‘De Belofte’.

 ….

Toen ik Neville Goddard begon te lezen viel het me op dat zijn visie op de Bijbel anders was dan wat ons als goede katholieken (humm!) steeds werd voorgehouden. En zoals ik in een eerder artikel reeds schreef dacht ik eerst te doen te hebben met één of andere getuige van Jehovah. Maar bij verder lezen was mijn interesse getriggerd.

Een eerste  cruciale vraag is immers: waar komt de Bijbel vandaan? Wie heeft dat ooit geschreven? Hoe geloofwaardig waren die auteurs? Wat met veranderingen tijdens overleveringen? Wat met alle personages waarvan sprake is in Oud en Nieuw testament?

Sta me toe om hier eerst even al een beetje uit te klaren uit Nevilles studie hieromtrent…

Ik citeer  een aantal delen uit een van zijn lezingen (omwille van de complexiteit van zijn lezingen)

…’Sta me toe te zeggen dat de Bijbel geen enkele referentie is naar personen of evenementen die ooit echt zouden bestaan hebben. De aloude vertellers waren geen historische schrijvers maar gaven eerder allegorische lessen van bepaalde basis principes die ze in een historisch kleedje staken en dat ze aanpasten aan de beperkte capaciteiten van onkritische en goedgelovige mensen. Door de eeuwen heen hebben we bepaalde personificaties voor mensen aanzien en allegorie voor waargebeurde geschiedkundige feiten….’

‘…Het verschil tussen de vorm van de Bijbel en zijn inhoud is even groot als het verschil tussen een graankorrel en het levengevende gen in de graankorrel.’

‘…Sta me toe om de 2 meest voorkomende namen uit de Bijbel  toe te lichten: diegene die jij en ik vertalen als ‘GOD’ of ‘Jehovah’ en diegene die we zijn zoon noemen ‘Jezus’.

De Ouden spelden hun namen met symbolen. De oude taal, het ‘Hebreeuws’ was geen gesproken taal, het was een mystieke taal. Diegenen die die taal verstonden waren te vergelijken met onze huidige mathematici die symbolen begrijpen.

Ze zegden dat God’s naam gespeld werd als JOD HE VAU HE.

De eerste letter ‘JOD’ in de naam GOD is een hand of een zaad, niet zomaar een hand, maar de hand van de leider.  Als er ook maar één orgaan is dat de mens onderscheidt van de rest van de wereld dan is het zijn hand.  De hand van de mens maakt dingen. Je kan jezelf niet uitdrukken zonder je hand. Het is de hand van de bouwer. Het bouwt de wereld.

Volgens de oude geschiedschrijvers is deze letter ‘JOD’ het absolute zaad waarmee de ganse schepping tot stand komt.

De tweede letter ‘HE’ heeft als symbool het raam. Een raam is een oog. Het raam is voor het huis wat het oog is voor het lichaam.

De derde letter ‘VAU’ is een nagel. Een nagel dient om dingen samen te binden. Het samenvoegsel ‘en’ in het hebreeuws is de 3de letter VAU.

De vierde letter en de laatste , ‘HE’, is een ander raam of oog.

In onze moderne taal kan je dit anders vertalen.

De eerste letter  ’JOD’ is IK BEN,  je bewustzijn.

De tweede letter ‘HE’, het oog is je verbeelding, je manier om dingen op te merken. Je verbeeldt je of je merkt dingen op die anders zijn dan je eigen ZELF. Alsof je verloren zou zijn in een soort van droom en je al de andere staten waarneemt in een losgekoppelde manier, waarbij de denker en zijn gedachten losstaan van mekaar.

De 3de letter ‘VAU’ is je mogelijkheid  om te voelen dat wat jij verlangt te zijn of te hebben. Eens je voelt dat je dat bent, dan word je gewaar dat je dat ook ‘bent’.

De 4de letter is een andere ‘HE’ , een ander oog, de zichtbare objectieve wereld die constant getuige is van datgene waarvan ik bewust ben. Je kan niets doen aan die objectieve wereld, het zal zich zelf steeds plooien in harmonie met dat waar je je bewust van bent.

Je bent bewust dat je ‘bent’.

Je bent ook bewust van iets dat anders is dan jezelf zoals de computer waarmee je dit leest, de mensen, je kamer waar je nu zit  etc.

Nu kan je selectief worden. Want misschien wil je niets anders zijn of hebben dan dat wat je nu bent of hebt.

Maar je hebt wel de mogelijkheid om je anders te ‘voelen’ dan dat wat je nu bent.

Als je voor jezelf aanvaardt dat je al bent wie je wil zijn dan heb je de naam van God vervolledigd.

Hoe het uiteindelijke resultaat tot stand komt is niet jouw zorg. Het komt in ‘ZICHT’ eens je zelf aanvaardt hebt dat je bent wie je wil zijn.

Nu eventjes naar de naam van de Zoon,want hij geeft de Zoon heerschappij over de wereld.   Jij bent de Zoon, jij bent de grote Jezus van de Bijbel.

De eerste 3 letters van de Vaders naam zijn ook de 3 eerste letters van de Zoons naam. ‘JOD HE VAU’, voeg daar dan bij ‘SHIN’ en ‘AYIN’ en zo lees je de naam van de Zoon

‘JOD HE VAU SHIN AYIN’.

De eerste 3 betekenden dat je BEWUST bent van jezelf  dat je je  bewust bent van ietbuiten jezelf en VAU betekent dat je bewust bent geworden van ‘bewust te zijn’. Hierdoor krijg je heerschappij over jezelf en de mogelijkheid om te worden wat je zou willen zijn. Dit is de kracht van de schepping.

Waarom staat SHIN in de naam van de Zoon? Omwille van de oneindige vergiffenis van de Vader. Vader en Zoon zijn één. Maar wanneer de Vader  bewust wordt van zijn eigen ‘mens- zijn’ plaatst hij in de ‘mens’ dat wat Hij zelf niet heeft.

Hij geeft de mens ‘SHIN’.

SHIN wordt voorgesteld als een tand. Een tand eet en verslindt. Ik moet in mezelf de kracht hebben om te verslinden dat wat ik niet graag meer zie of ben en achter me zou willen laten.

SHIN is de vlam in mij die me toelaat om uit die staat weg te kunnen.

Als ik afstand kan nemen van mijn bewustzijn hier en nu en mijn aandacht elders naartoe bewegen, dan ben ik me  niet langer meer bewust van mijn oorspronkelijke staat.

Iets in mij kan die eerste staat teniet doen. Dit is de SHIN in mij.

God en Jezus zijn de 2 namen die je controle geven over jezelf. Je kan jezelf ‘leiden’ als je weet dat je bewustzijn God is, als enige en echte realiteit.

Je wordt bewust van iets dat je zou willen bezitten of ergens uitdrukking aan willen geven?

Je hebt de mogelijkheid  datgene te kunnen voelen dat je wil hebben of zijn, een idee dat zonet slechts denkbeeldig was.

Het uiteindelijke resultaat, het belichamen van dat wat je wou, ligt buiten ‘het begrijpen’ in onze 3 dimensionale geest.

En het komt tot stand in een manier die iemand weet.

De verhalen uit de Bijbel gaan enkel over de kracht van de verbeelding. Het zijn verhalen over de ‘techniek van bidden’, het gebed is het geheim om je toekomst te veranderen.

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel zeggen de oude leraars dat God en de mens 1 zijn. Als God en de mens 1 één zi,  dan kan hij nooit ver zijn of zelfs niet eens dichtbij want dit drukt scheiding uit.

Wat is God dan? God is het bewustzijn van de mens, zijn IK BEN-zijn. De mens kan zijn toekomst wijzige., door  de veronderstelling te aanvaarden dat wat hij wenst te zijn al IS.

Dit telt zowel voor ware als valse beweringen die hij stelt. De staat die hij zich inbeeldt op die manier wordt steeds omgezet tot een FEIT.

De ongedisciplineerde geest vindt het moeilijk om de staat die hij wenst, voor zich te zien, omdat zijn zintuigen hem vertellen dat dat alles onlogisch is.

De ouderen ontdekten dat de staat net voor de slaap de mens helpt in  zijn mogelijkheid om deze ‘staat’ op te roepen. ‘…

 

 

 

    Interesse in Nuttige Tips & Weetjes die je leven kunnen verbeteren?

    Schrijf je dan onderaan in op mijn maandelijkse nieuwsbrief en ontvang direct een GRATIS cadeau! Lees zeker ook mijn boek De Kracht van je Gedacht - het kan je leven drastisch veranderen!


    ** 100% Spam-Vrij - Privacy-Veilig & Uitschrijven is altijd mogelijk! **

    Deel je mening

    *