Neville Goddard

 

Neville werd geboren op 19 februari 1905 als 4de zoon van een familie met 9 jongens en 1 meisje….

Neville vereenvoudigde de metaphysische praktijken tot 2 componenten; The Law en The Promise, de Wet en de Belofte.

‘De Belofte’ is het ontwaken van Christus in de mens. Een persoon die ‘de Wet’ toepast zal hierdoor aan zichzelf kunnen bewijzen dat het klopt dat iemands verbeelding inderdaad ‘God’ is. Hierdoor ontwaakt Christus in hem en realiseert hij ‘de Belofte’.

 

Ik geef je hier de getuigenis van een persoon, Margaret Ruth Broom, die Neville gekend heeft en diep gerespecteerd heeft.

‘Wat ik probeer te vertellen is dat Neville een eenvoudige mens was, net zoals jullie. Net zoals ik.

Toen Neville nog heel jong moest hij van de meester op school zijn Bijbel meebrengen en er een vers uit voordragen. maar aangezien zijn familie slechts 1 Bijbel bezat  en één van zijn broers die al mee had naar school, kwam Neville toe zonder Bijbel. Hij kreeg een pak slaag en werd van school gestuurd.

De jongeman had echter een honger die niet te stillen was op het kleine eiland Barbados waar hij geboren werd. Hij verliet op zijn 17de zijn geboorteland en kwam toe in New York in 1921. Als een ongeletterde jongen ging hij op zoek naar werk. Na een paar korte jobs werd Neville zo kwaad dat hij stelde om vanaf die dag nooit meer te werken voor een ander. En dat deed hij ook. Hij werd professioneel danser, trouwde en had een zoon.  Dit huwelijk was echter van heel korte duur. Hij reisde naar Engeland in 1925 waar hij kennis maakte met mystiek.

Nadat hij teruggekeerd was naar Amerika nam zijn interesse voor mystiek toe terwijl zijn dansinteresse meer en meer afnam. Toen de depressie in 1929 toesloeg en de theaters dienden te sluiten, stopte hij definitief als professioneel danser.

In die periode leerde hij een man kennnen die zijn leven een bizondere wending zou geven. De man erfde een groot bedrag van zijn vader en spendeerde dit in de kortste keren terwijl Amerika kreunde onder de depressie. Neville keerde hem de rug toe hiervoor. Op een dag vroeg de man aan Neville om hem te vergezellen naar een lezing door een bepaalde persoon. Maar Nville weigerde keer op keer tot op een zekere dag hij niet langer kon weigeren en hem tegen zijn zin in vergezelde naar de cursus gegeven door een excentrieke Ethiopische Rabbijn met de naam Abdullah.

Als de avond ten einde was kwam Abdullah naar hem toe, greep zijn hand en zei hem :’ Waar heb je gezeten al die tijd? Je bent 3 maanden te laat!’ Neville stond perplex en vroeg hem:’Hoe weet jij dat ik ging komen?’ Abdullah antwoordde: ‘De broeders vertelden het me.’

Met  Abdullah, begon Neville de Kabala te bestuderen. Dit is een Joodse vorm van mystiek en zo kreeg Neville inzichten in de  Bijbel.

Neville ontwikkelde een nieuwe benadering naar de problemen van de mens en zijn relatie tot de spirituele wereld rondom hem.

Abdullah leerde hem hoe hij de wet van het bewustzijn moest gebruiken en hoe hij de Bijbel psychologisch moest begrijpen.

En vanaf toen begon Neville de wereld te zien als een wereld van beelden geprojecteerd van binnenuit, en werd zijn geloof in zichzelf sterker.

In Februari 1930 begon Neville zijn eerste lezingen te geven in New York in een kleine ruimte voor slechts een handvol mensen. Stilaan groeide zijn sprekerstalent en meteen ook het vertrouwen in zijn boodschap en zijn publiek. .

Hij leerde zo ook zijn tweede vrouw kennen na jaren een leven van vrijgezel te hebben geleid na de scheiding van zijn eerste vrouw..

Uit dit huwelijk kwam een dochter voort, Victoria.

Na veel heen-en weer gereis voor zijn lezingen kreeg hij in de jaren 50 zijn eigen TV-programma. Hij debateerde met teams van geestelijken, priesters, rabbijnen op speciale TV programma’s. Mensen stonden in rijen te wachten en te luisteren naar zijn boodschap.

Het was in San Francisco, op 20 Juli  1959 dat Neville ontwaakte in een graftombe.

Hij slaagde er in een steen te verplaatsen die hem de uitgang verhinderde en toen kwam hij uit zijn eigen schedel zoals een kind geboren wordt uit de baarmoeder.

Vanaf dat moment veranderden zijn lezingen. Hij was wakker geworden uit de droom van het leven en zo veranderde ook zijn blik om de wereld.

Hij besefte vanaf toen hij die visioenen kreeg, dat zijn wereldlijke ik, die naar de naam Neville luisterde, slechts een gewaad was, en hij een onsterfelijk wezen was. Hij vertelde iedereen die wou luisteren dat alle mensen slechts een masker droegen, maar dat ze veel grootsere wezens waren dan ze ooit van zichzelf konden denken.

Vanaf die dag tot aan zijn dood op 1 oktober in 1972 vertelde hij over het Rijk Gods en trachtte hij mensen te overtuigen over wie Jesus is, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. En net zoals bij Jesus Christus, sommigen geloofden hem en anderen niet.’