Hoe trek je geld aan?

Geld… Ken je iemand die er niet naar verlangt?  Iedereen  heeft er steeds te weinig…

Er wordt zoveel door vernietigd, er wordt voor gemoord en geplunderd.

Waarom heeft geld zoveel macht?

En eigenlijk wat is geld ‘maar’ ? Een stapeltje gedrukt papier, wat muntjes en wat centjes….

De waarde die het heeft is er slechts door de mens aan gegeven. Geld op zich is waardeloos .

Herlees nog een keer dit zinnetje! … En herlees het nog eens een keer of 10…

Geld op zich heeft geen macht!

Geld op zich is waardeloos!

Het is de mens die het geld macht gegeven heeft door er voor te werken, door te budgetteren, door gretig te zijn naar steeds meer, door zijn hoofd vol zorgen te steken omdat hij  niet genoeg  geld heeft om te kopen wat hij wil, of om iedereen te betalen die hij wil of moet betalen….

Doordat de mens voortdurend achter geld aanloopt is het ook de mens, en hij alleen, die het geld macht heeft gegeven over hem.

Kan je je voorstellen dat een mens met een bewustzijn en een onderbewustzijn, met een geschiedenis en een eeuwenoude cultuur, een wezen met hoge intellectuele capaciteiten  zich letterlijk ziek en kapot laat maken door enkele onnozele koperen centjes en wat stapeltjes bedrukt papier?

Dat diezelfde mensen elkaar doden voor die dode materie?

Ik hoor je luidop denken dat dat allemaal mooie praat is maar dat iedereen verplicht is om voor geld te werken anders loopt onze maatschappij niet meer op wieltjes.

Ik ben akkoord met jou, alleen is de perceptie van geld bij zowat iedereen verkeerd.

Ik weet waarover ik spreek want ik heb ook steeds dezelfde fouten gemaakt, maar ik ben het volledig anders gaan bekijken waardoor het hele geld-verhaal er anders uitziet.

 

En hierover wil ik het nu juist hebben. Ik wil je helpen inzien dat geld geen macht mag krijgen over jou en dat jij en jij alleen diegene bent die macht heeft over alles en nog wat, enkel en alleen als jij dat wil!!!

 

Als je de term ‘geld’ hoort,  welke is dan je overheersende gedachte of emotie of trilling die je gewaar wordt?

M.a.w. welke visie hadden jouw ouders tegenover geld?

Diezelfde visie heb je via je opvoeding overgeërfd.

Diezelfde visie zal je eveneens aan je kinderen doorgeven….

Is het hoop, noodzaak, opwinding of bezitterigheid of… vul zelf maar in…

Als je  -telkens je geld hoort-  denkt aan: noodzaak, schaarsheid, armoede,  het zeker is dat je ‘falen’ zal oogsten…

Als het waar is dat  :’Waar je je op focust groeit’, kan je best begrijpen dat je met dit systeem van denken letterlijk NIKS zal aantrekken, of wel juist nog meer ongewenste bijkomende uitgaven.

Je stelt dus de foute gedachte.

Een beter idee kan zijn:  ’hoop’. maar hoop is toch zo iets vaags. Je kan zo hopen om de lotto te winnen ook…

Een veel leuker en doeltreffender gevoel is  kinderlijke nieuwsgierigheid en verwondering.

Voeg hierbij nog wat gevoelens zoals speelsheid en uitbundigheid en succes is onderweg!

 

Als je werkelijk geld wil aantrekken moet je eerst en vooral beseffen dat het eigenlijk al daar is.

Het zit daar verborgen of in je open zicht, en het is enkel daar op jou aan het wachten om opgepakt te worden.

Cash zowel als mogelijkheden om geld te maken zijn er steeds volop. Je moet enkel leren al je zintuigen ‘juist’ af te stellen opdat je de mogelijkheden zou zien.

Dit doe je bijvoorbeeld door in eerste instantie je gedachten + je emoties af te stellen op ‘geld zoeken en vinden’.

Als het er op aan komt om kinderlijke nieuwsgierigheid en verwondering te manifesteren, dan zijn inderdaad kinderen  meesters in dit vak.

Maar of je het nu wil aanvaarden of niet, het zijn deze kwaliteiten die je als volwassenen moet kunnen oproepen om te verkrijgen wat je wenst.

Het spel spelen van kinderlijke naïviteit  helpt je je afstellen op de juiste vibratie waardoor je alles aantrekt wat je verlangt.

 

Eens dat je weet wat je wil moet je eigenlijk het idee loslaten om het juist aan te trekken.

Hoe meer je zoekt en verlangt naar geld hoe meer je het idee uitstrooit van wanhopigheid, waardoor je negatieve vibraties uitzendt.

Hierdoor ga je zorgen en kwellingen in het leven roepen, jezelf gek piekeren in je hoofd waardoor je alle  realiteitszin  gaat verliezen en je rondloopt als een kip zonder kop. Je leeft als het ware nog alleen in je hoofd waardoor een groot deel van je zintuiglijke prikkels teloorgaan.

Je kijkt niet meer maar je staart en tuurt, je leeft niet meer in het NU, je wordt geleefd door je gedachten en gepieker over wat de toekomst gaat brengen en hoe je je maand gaat rondkrijgen. Je wordt geleefd door de macht die jij aan geld bent gaan geven..

Je ogen sluiten zich waardoor je  de kansen om geld te vinden of gelegenheden om het aan te trekken, niet meer opmerkt.

Je ziet niet verder meer dan je neus lang is.

Om iets te verkrijgen moet je de gedachte eraan los kunnen laten. Als je dat niet doet, blijf je in de wanhoop leven van :’Wanneer en hoe gaat hetgeen ik wil nu gebeuren?’

Je zal je waarschijnlijk ook afvragen in welke mate de termen ‘wensen en verlangen’ en ‘loslaten’ tegenover mekaar staan?

Is ‘wensen’ niet juist een vorm van  NIET loslaten?

Nee, ze zijn allebei perfect verenigbaar.

Wensen doe je om iets te verwerven of te verkrijgen.

Je kan dit beschrijven als de passie voor iets.

Hoe groter de passie is, hoe meer kans je hebt om te verkrijgen wat je wil.

Loslaten daarentegen betekent dat je je verlangen blijft aanhouden zonder dat je gefrustreerd geraakt omdat je het nog niet hebt.

Ieder keer dat je jezelf erop betrapt dat je je begint te bekommeren over de goede afloop van een verlangen, probeer dan meteen de stress te vervangen door de passie/ de emotie die je aan het begin van je idee voelde.
Laat deze positieve gevoelens naar je toe stromen. Verwacht alleen maar de goede afloop, de uitkomst.

Bekijk het als de koning die zich niet van zijn troon laat duwen door zijn (negatieve)onderdanen. Herwin je troon meteen zodra je deze emoties de kop voelt opsteken. Gooi de anderen eraf!

 

Ik herhaal nog een keer : ‘Sta niet toe dat geld je in zijn macht heef!t’.

Jij werkt voor geld te hebben. Laat eerder het geld naar jou toekomen omdat je er iets voor in de plaats geeft. De visie is anders.

In je onderbewustzijn mag je geen tweestrijd zaaien door enerzijds het geloof te hebben in je macht voor het verkrijgen van bv.geld en anderzijds te denken dat hetgeen je wenst te hebben  (geld dus) macht heeft over jou.

Je KAN/MAG  NIET geloven dat geld een bron is van MACHT.

Geld kan je letterlijk niets ‘geven’, geen luxe, geen overvloed, geen geluk. Geld zit daar maar alleen, de macht, het gevoel zelf komt enkel en alleen van jou.

Als je denkt dat geld macht heeft, dan geef je diep in jezelf geld de kracht om eventueel ook  ’nee’  te zeggen tegen jou.

Als je geld macht  geeft dan krijgt het zelfs de kans om weigeren te verschijnen voor jou.

 

Echter, als jij jezelf ziet als de schepper van geld dan beveel je het van te verschijnen voor jou.

Het kan je dan enkel maar gehoorzamen.

Dit is anders…

 

Als je geld aanziet als een kracht op zichzelf en je wil het dan oproepen, dan ga je als het ware een ongelijke en innerlijke strijd aan met geld.

Hoe kan geld (als dode materie) in godsnaam sterker zijn dan een bewust-levende persoon zoals jij ?

Geld zijn slechts getallen, stukjes metaal of papier!

Hoe kan zoiets sterker zijn dan jij?

Idem dito als je denkt dat geld je sterker en machtiger gaat maken als je het bezit.

Niets is minder waar!

Als je met dit soort gedachten rondloopt zal je alleen maar zwakker worden. Het zou zelfs slecht voor je kunnen aflopen …

Want eens je het hebt zal je denken dat je het zou kunnen kwijtspelen en er paranoïde van worden, waardoor je het opnieuw zijn macht gaat teruggeven.

Je zou dus eigenlijk zeer blij moeten zijn dat je weinig geld aantrekt als je met dit soort gedachten rondloopt want het zou je alleen maar ongeluk en miserie  brengen.

Jij wordt dan slaaf van je geld. Is het dat wat je wil?

 

Je zal je nu afvragen als ik zeg dat geld geen macht heeft, waarom wil ik het dan hebben?

Eigenlijk moet je het niet ‘willen’.

Maar als je het graag zou willen hebben maak er dan een soort spel van.

Als je bv. een voorwerp wil dat geld je zou kunnen geven (door het te kopen), focus je dan op het voorwerp en niet op het geld dat je ervoor nodig hebt om het aan te schaffen.

De gelegenheid om het te kopen zal voor je neus springen als je niet piekert over het hoe. Dit zal zich uiten in gelegenheden of toestanden als je er zintuiglijk klaar voor bent.

Om je zintuiglijk te prikkelen en om te testen of het gezegde ‘waar je je op focust groeit’ wel klopt, kan je spelenderwijs beginnen focussen op het vinden van centjes.

Overal kan je centjes vinden: op straat, thuis, in het warenhuis, op wandeling, in een kleedkamer, tijdens de sportoefeningen, eender waar. Overal zul je ze aantreffen. Maak er een spel van met een kinderlijke verwondering en naïviteit! Geef niet op na 1 dag, laat dit’ focussen op’ zolang doorgaan tot je ze zal zien verschijnen, overal! Speel het als een videospel waar je een hoge score mee wil behalen. Tel ze op de centjes, streef naar meer en meer centjes om te vinden…

De hoge scores zijn maar bereikbaar als je je eigen beperkende ideeën laat varen.

Nadien als je een meester wordt in dit spel, kan je willen beginnen scoren met hogere sommen…

Verhoog je sommen geleidelijk aan zodat je verkeerde ideeën over geld spontaan zullen verdwijnen.

Hoge sommen kunnen bekomen worden o a door erfenissen, zakelijke transacties, een onverwachte terugstorting van belastinggeld …

Aanvaard dat zulke situaties plots kunnen opdoemen voor je neus alsof geld schreeuwt om te mogen bij je zijn.

Met de juiste open visie en open geest zal je ze opmerken…

 

 

Zoals ik hoger reeds zei draag jij, maar ook elke relatie rondom jou, bij tot het uitzenden van een overheersende gedachte over- in dit geval -GELD.

Stel dat je op je job ondergewaardeerd wordt  in je salaris voor het werk dat je levert. Je probeert in het weekend bij te klussen om de eindjes aan mekaar te rijgen.

De kans is groot dat je geen extra geld zal vinden- zelfs niet door bij te klussen (door bv opnieuw extra onvoorziene rekeningen die plots bovenkomen blijf je status quo) omdat je telkens je naar je werk gaat de frustratie draagt van ondergewaardeerd te zijn. Die conflicterende situatie in je onderbewustzijn maakt dat je geen geld aantrekt of geen positieve dingen aantrekt omdat je  met een dualiteit/negativiteit zit.

De wet trekt niets aan zolang je conflicteert in je hoofd.

Hetzelfde geldt voor iemand die zich probeert te focussen op ‘overvloed en weelde’  maar dan naar de winkel gaat en het goedkoopste eerst koopt. Dit feit schakelt het idee van ‘overvloed’  terug uit.  Met als gevolg dat niets verandert.

Hoe erg ook je financiële toestand mag zijn, tracht je gedachten positief te houden.

De beste emotie om dit te vol te houden is DANKBAAR ZIJN.

Ook al koop je maar bv 1 of 2 dure appels in plaats van 6 goedkope, wees dankbaar dat je die al kon kopen, geniet van hun heerlijke smaak, wees er dankbaar voor! Prijs jezelf gelukkig dat je je zelf al zodanig goed in de hand kan houden door zo te beginnen denken.

Wees geduldig, je zal krijgen wat je verlangt op deze manier!

Het vraagt dus alleszins behoorlijk aankweken van zelf-discipline om zo te beginnen redeneren en denken.

 

Iedere keer dat je je slecht voelt bij een financiële klap, bekijk het als een soort feedback op je wakker te schudden en te denken:’ Hela! Dat wil ik niet! Wat wil ik dan wel?’ Denk aan gelukkigere tijden en laat de vibratie van dat gelukkige moment door je heen stromen. Dit vraagt training en zelf-discipline!!!

Het vergt alleen wat mentale en emotionele discipline, geen fysieke!

M a w dit is haalbaar voor iedereen, ongeacht je leeftijd!

Dus waarop wacht je? Begin  nu meteen aan je gedachten te werken!

Yes! Go go go!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Interesse in Nuttige Tips & Weetjes die je leven kunnen verbeteren?

  Schrijf je dan onderaan in op mijn maandelijkse nieuwsbrief en ontvang direct een GRATIS cadeau! Lees zeker ook mijn boek De Kracht van je Gedacht - het kan je leven drastisch veranderen!


  ** 100% Spam-Vrij - Privacy-Veilig & Uitschrijven is altijd mogelijk! **

  Comments

  1. Desiree zegt:

   Hoi Chantal

   Mooie en informatieve website…
   kwam dit tegen toen ik mijn eigen key woorden wilde testen. Goed geschreven en helemaal waar.

   succes met je zaken

   Hartelijke groet

   Desiree

  2. maggyendusty zegt:

   super goede gedachten ..im on it

  Deel je mening

  *